skräddarsydda lösningar

Kunnig och erfaren personal

Vårt kunniga och erfarna team besitter den expertis och skicklighet som krävs för att hantera alla sorters betongjobb, oavsett storlek. Vi strävar efter att utföra vårt arbete snabbt, effektivt och kostnadseffektivt, samtidigt som vi upprätthåller den högsta kvaliteten i det utförda arbetet.

Modern och välutrustad maskinpark

Vi har en modern maskinpark utrustad med den senaste tekniken och verktygen för betonghåltagning, sågning och borrning. Säkerheten är alltid vår högsta prioritet och vi håller oss ständigt uppdaterade om de nyaste teknikerna och arbetsmetoderna i branschen.

BETONGHÅLTAGNING

Vi utför betonghåltagning och även håltagning i andra hårda material som sten och tegel. Med vår kompetens och moderna utrustning hanterar vi alla uppdrag med högsta precision och kvalitet. Kontakta oss om du behöver hjälp!

BETONGRIVNING

Utöver betonghåltagning utför vi även avancerad betongrivning och demontering med hjälp av betongsaxar, bilningshammare, stensågar och robotar. Vi tar alltid hänsyn till kundens önskemål och lämnar arbetsplatsen ren och prydlig.

RIVNINGSARBETEN

Vi anpassar lösningar för alla typer av rivningsuppdrag efter kundens behov. Med vår moderna utrustning tar vi ner väggar, tak och golv. Rivningsmaterialet sorteras och placeras i containrar som sedan hämtas av den kontrakterade miljöentreprenören.

ASBEST OCH PCB-SANERING

Vi är en fullservicepartner inom asbest- och PCB-sanering och utför både inventering och säker sanering enligt gällande bestämmelser. Vi tar ansvar för hela processen från början till slut, inklusive identifiering, provtagning, analys och bortforsling av förorenade material. Vår expertpersonal är välutbildad, certifierad och har lång erfarenhet inom området. Vi följer noggrant alla miljö- och säkerhetskrav för att säkerställa en trygg arbetsmiljö och skydda både vår personal och omgivningen.

Kontakta oss gärna 

Är du nyfiken på våra tjänster och vill lära dig mer om vad vi kan erbjuda? Tveka inte att kontakta oss!

Kontakt